Scaricate

  • COVID-19 (chinese) CN MO (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (inglese) AGBEUUSAU (numero di versione 5.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (francese) FREUCA (numero di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (italianu) ITEU (numero di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (Portughese) PTBRAOMZ (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (Russu) RUKABYUA (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (spagnolu) ESEUARMX (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 German DEATBELU (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed
  • COVID-19 (Arabu) SAPKTRIN (numeru di versione 4.0 20200511)_compressed